• English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)
Russian Economy: Today and Tomorrow (A Foreword)

Authors:

Sorokin D. Ye.

Download article

For citation: Sorokin D. Ye. Russian economy: today and tomorrow (A foreword) [Rossiyskaya ekonomika: segodnya i zavtra (vstupitel'noe slovo)]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Journal of the Ural State University of Economics, 2018, vol. 19, no. 3, pp. 5−7. DOI: 10.29141/2073-1019-2018-19-3-1